به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید اطلاع از نتیجه آزمون عملی - پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)
زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

اطلاع از نتیجه آزمون عملی

[php snippet=1]