به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید درباره ما - مجتمع آموزشی رایگان منتظمیمجتمع آموزشی رایگان منتظمی
زیر نظر موقوفه سردار فیروزکوهی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

درباره ما

مجتمع آموزشی منتظمی واقع در باقرشهر

در راستای تحقق وصیت شادروان سردار فیروز کوهی

با هدف ترویج فرهنگ علم آموزی در مرداد ماه 1384 کار خود را آغاز کرد و در طول این مدت با آموزش صدها تن از کارآموزان در رشته های مختلف دپارتمان های آموزشی فناوری اطلاعات و عمران رسالت آموزشی خود را ادامه داده است .