به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید لینک گروه تلگرام کاراموزان مجتمع منتظمی - پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)
زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

لینک گروه تلگرام کاراموزان مجتمع منتظمی

اطلاع از اخرین اطلاع رسانی های مربوط به دوره ها و … مجتمع آموزشی منتظمی می توانید از لینک دعوت گروه تلگرام این مجتمع استفاده نمایید .

کانال تلگرام منتظمی
https://t.me/montazemibaghershahr
montazemibaghershahr@