به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید نمونه گواهی نامه ها - مجتمع آموزشی رایگان منتظمیمجتمع آموزشی رایگان منتظمی
زیر نظر موقوفه سردار فیروزکوهی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

نمونه گواهی نامه ها

گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

گواهینامه داخلی با تاییدیه سازمان فنی و حرفه ای