به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید نمونه گواهی نامه ها - پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)
زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

نمونه گواهی نامه ها

گواهی نامه پورتال سازمان فنی و حرفه ای

گواهی نامه پورتال سازمان فنی و حرفه ای