به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید نمونه گواهی نامه ها - پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی (آموزش رایگان)
زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

نمونه گواهی نامه ها

گواهی نامه پورتال سازمان فنی و حرفه ای

گواهی نامه پورتال سازمان فنی و حرفه ای

 

گواهی نامه های حضور در دوره صادره توسط آموزشگاه

گواهی نامه های حضور در دوره صادره توسط آموزشگاه

 

گواهی نامه های ویژه آموزش های کوتاه مدت

گواهی نامه های ویژه آموزش های کوتاه مدت