به پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی منتظمی خوش آمدید گالری تصاویر - مجتمع آموزشی رایگان منتظمیمجتمع آموزشی رایگان منتظمی
زیر نظر موقوفه سردار فیروزکوهی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
Get Adobe Flash player

گالری تصاویر

مرکز شماره یک

واقع در خیابان جمهوری که به علت قدمت ساختمان در حال حاضر تعطیل می باشد

PICT00009PICT00028

کتابخانه عمومی منتظمی

آرامگاه مرحوم سردار فیروزکوهی (منتظمی)

PICT0015PICT0028PICT0009

مرکز شماره 2

آموزشگاه منتظمی

دپارتمان مدیریت و صنایع