تاریخچه

مجتمع آموزشی منتظمی واقع در باقر شهر

Our Blog post image goes here

مرحوم آقا میرسید کریم خان منتظم الدوله (فیروزکوهی) فرزند مرحوم امیرمحمدحسین خان ثانی سردار بزرگ محمدشاه و فاتح هرات از رجال عهد قاجاریه بوده در تحصیلات نظامی خود را در مدرسه سن سیر فرانسه گذرانده و موفق به دریافت نشان عالی لژیون دونور گردیده و صاحب تألیفاتی در زمینه فنون نظامی زمان خود بوده است و با توجه به اندیشه عالمانه ایشان اموال خود را وقف آموزش ایتام و کم بضاعت مینماید که این مجتمع نیز شالوده افکار این بزرگ مرد و همت عالی متولیان کنونی میباشد. ذیلاً وقف نامه و تأدیه مشایخ بزرگ زمان خود بر این وقفنامه به تصویر کشیده میشود.


Our Blog post image goes here

اولین آموزشگاه در چهارراه جمهوری خیابان ولیعصر تأسیس و تا سال 1358 در زمینه های هنری مانند کاشی کاری آیینه کاری و صحافی و سایر حرف وابسته فعالیت مینمود و از این سال با همت و پشتکار متولیان موقوفه آقایان دکتر جمشید لئالی - حاج آقا مصطفی بلورچی - سید تقوی شیرازی و مهندس عباس تشید جهت مدولار کردن سیستم آموزش و انطباق بانظام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام به دریافت مجوز تأسیس و مدیریت در رشته های کامپیوتر و نقشه کشی ساختمان و ارائه گواهینامه بین المللی از طرف سازمان مذکور نمود . و تا سال 1384 به فعالیتهای مستمر و پربار خود بصورت کاملاً رایگان در این محل ادامه میداد. ولی در سال 1384 بعلت قدمت و فرسودگی ساختمان با مجوزی بنام مجتمع فناوری اطلاعات و عمران منتظمی به محل جدیدی واقع در باقرشهر منتقل و با تجهیزات و امکانات روز در رشته های مختلف کامپیوتر و نقشه کشی ساختمان ادامه فعالیت مینماید. این مرکز باتوجه به بافت منطقه و رسالت آموزشگاه مبنی بر صددرصد رایگان بودن آموزش مورد استقبال عده زیادی از ساکنین محلی قرار گرفته و کماکان این روند ادامه دارد.
باقر شهر:
این آموزشگاه آموزشگاهی است استاندارد با امکانات روز که مجوز آن تحت عنوان مجتمع آموزشی فناوری اطلاعات و عمران منتظمی بصورت صددرصد رایگان از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر و مجهز به بخشهای متنوع مشروحه زیر در رشته های مختلف کامپیوتر و نقشه کشی ساختمان میباشد