همکاری با ما

مجتمع آموزشی منتظمی واقع در باقر شهر

همکاری با ما

علاقه مندان به همکاری با ما می توانند با تکمیل نمودن فرم زیر درخواست همکاری خود با ما را ارسال نمایند . همکاران ما در صورت فراهم آمدن زمینه همکاری از طریق شماره های تماسی که شما در فرم ذیل ذکر نموده اید با شما تماس خواهند گرفت .


مرکز دو آموزشگاه منتظمی (باقر شهر) :

  • همکاری با ما
  • علاقه مندان به همکاری با ما می توانند با تکمیل نمودن فرم درخواست همکاری خود با ما را ارسال نمایند . همکاران ما در صورت فراهم آمدن زمینه همکاری از طریق شماره های تماسی که شما در فرم ذکر نموده اید با شما تماس خواهند گرفت .