#

حسابداری

حسابداری علم ثبت و بررسی معاملات مالی یک شکرت، سازمان یا یک تجارت است و به طور کلی شامل جمع بندی، تجزیه و تحلیل گزارشات و تحویل آنها به مدیران سازمان هاست. صورت های مالی به طور کوتاه خلاصه ای از معاملات مالی در یک دوره است که عملکرد، موقعیت مالی ، جریان های نقدی و . . . شامل این صورت های مالی تهیه شده می باشد. افرادی که به رشته حسابداری علاقه دارند اما پیش زمینه ی خاصی ندارند و یا افرادی که در رشته ی حسابداری در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند یا فارغ التحصیل شدند و آموزش های صورت گرفته را کافی نمی دانند در مراکز آموزش حسابداری صفر تا صد حسابداری به آنها آموزش داده می شود. و اما فرمول حسابداری چیست ؟ دارایی = بدهی+سرمایه این فرمول عبارت است از قاعده، دستور و مجموعه ای از قوانین به اثبات رسیده که با توجه به قوانین علمی به اثبات رسیده اند و با قرار دادن داده های مورد نظر می توان به جواب کاربردی و قابل قبول به اطلاعات مالی کسب و کار ها دست یافت . تاریخچه حسابداری خوارزمی، دانشمند معروف روش های نگرش، شمارش دهی اعداد و مفهوم صفر را توضیح داد. بعد ها در سال 1494 هجری قمری لوکاپا چولی در اروپا پایه های حسابداری را بنا کرد. در آخر قرون وسطی به دلیل رشد اقتصادی، سیستم های حسابداری شروع به پیشرفت کردند و جایگزین روش های قدیمی تر شدند. برای اولین بار لوکاپاچولی حسابداری دو طرفه را توضیح و دفاتر حسابداری را بوجود آورد. لوکاپاچولی رساله ای نوشته و فصلی از آن را به سیستم حسابداری اختصاص داد. خوب است بدانید که 5 قرن قبل تر از لوکاپاچولی یعنی در قرن دهم میلادی رساله ای به اسم ضروریات علم حسابداری توسط که محمدبن محمد ابوالوفای بوزجانی برای کاسبان و کاتبان نوشته شد و متأسفانه درباره ی این کتاب پزوهشی انجام نشد. تفکیک اموال حاکم از حساب های دولتی و جداکردن اموال تاران از حساب های تجارتخانه پیشرفتی بود که در طی دو قرن بعدی و توسط ریاضی دان هلندی، سیمون استوین انجام شد. این پیشرفت باعث ایجاد حساب سرمایه در حسابداری شد. از گذشته تاکنون به دلیل افزایش شاخه های حسابداری، روش و شیوه های جدیدی تری بوجود آمده که تمامی آنها همچنان بر پایه ی سیستم دوطرفه یا دوبل گذشته است.

با بیش از چندین سال تجربه بهترین راهنمایی را خواهیم داشت.

تماس با ما