درباره ما

درباره ما

آموزشگاه منتظمی، یک آموزشگاه فنی آموزشی با ارائه‌ی خدمات در حیطه‌های وب و الکترونیک... است . این آموزشگاه در طول فعالیت بیش از چند دهه‌‌ای خود توانسته که از فراز و نشیب‌های فراوانی عبور نماید. در ابتدای آغاز ، آموزشگاه منتظمی سیستم، فعالیت خود را بر راه‌اندازی انواع هنری مانند کاشی کاری آیینه کاری و صحافی و سایر متمرکز کرده بود. تقریبا در همان دوران بود که آموزشگاه منتظمی توانست خود را در زمره‌ی اولین انواع هنری قرار دهد که در زمینه‌ی خرید گروهی فعالیت می‌کنند. آموزشگاه منتظمی با گذشت زمان، توانست اعتماد بسیاری از نهادهای رسمی و معتبر موجود در کشور را کسب نماید. با پیشرفت خدمات آموزشگاه، نهاد های رسمی به عنوان یک پشتوانه‌ی قوی و معتبر برای آموزشگاه منتظمی به توسعه‌ی خدمات این آموزشگاه در حیطه‌ی طراحی و آموزش الکرونیک و بسیاری از مسائل فنی..، معرفی شد. امروزه آموزشگاه منتظمی با توسعه‌ی تیم خود توانسته که پروژه‌های مهمی را اجرا کرده و یا در دست اجرا داشته باشد. با توجه به آن که آموزشگاه منتظمی اهداف بزرگی را برای آینده‌ی خود در نظر گرفته‌است، هر روزه در حال بهبود کیفیت خدمات خود و تیمش است. برای آن که بتوانید از خدمات و امکانات آموزشگاه منتظمی مطلع شوید می‌توانید هم‌اکنون با ما تماس بگیرید.

about

کتابخانه منتظمی

با بیش از ۲۰۰۰۰ کتاب.

تلفن

66481283 - 66412161

ایمیل

info@montazemi.com

آدرس

خیابان ولیعصر,کوچه رجب بیگی,پلاک ۱