تکنولوژی

کتابخانه منتظمی

با بیش از ۲۰۰۰۰ کتاب.

تلفن

66481283 - 66412161

ایمیل

info@montazemi.com

آدرس

خیابان ولیعصر,کوچه رجب بیگی,پلاک ۱