مجتمع آموزشی منتظمی واقع در جمهوری

آموزشگاه منتظمی، یک آموزشگاه فنی آموزشی با ارائه‌ی خدمات در حیطه‌های وب و الکترونیک... است . این آموزشگاه در طول فعالیت بیش از چند دهه‌‌ای خود توانسته که از فراز و نشیب‌های فراوانی عبور نماید. در ابتدای آغاز ، آموزشگاه منتظمی سیستم، فعالیت خود را بر راه‌اندازی انواع هنری مانند کاشی کاری آیینه کاری و صحافی و سایر متمرکز کرده بود. تقریبا در همان دوران بود که آموزشگاه منتظمی توانست خود را در زمره‌ی اولین انواع هنری قرار دهد که در زمینه‌ی خرید گروهی فعالیت می‌کنند. آموزشگاه منتظمی با گذشت زمان، توانست اعتماد بسیاری از نهادهای رسمی و معتبر موجود در کشور را کسب نماید. با پیشرفت خدمات آموزشگاه، نهاد های رسمی به عنوان یک پشتوانه‌ی قوی و معتبر برای آموزشگاه منتظمی به توسعه‌ی خدمات این آموزشگاه در حیطه‌ی طراحی و آموزش الکرونیک و بسیاری از مسائل فنی..، معرفی شد. امروزه آموزشگاه منتظمی با توسعه‌ی تیم خود توانسته که پروژه‌های مهمی را اجرا کرده و یا در دست اجرا داشته باشد. با توجه به آن که آموزشگاه منتظمی اهداف بزرگی را برای آینده‌ی خود در نظر گرفته‌است، هر روزه در حال بهبود کیفیت خدمات خود و تیمش است. برای آن که بتوانید از خدمات و امکانات آموزشگاه منتظمی مطلع شوید می‌توانید هم‌اکنون با ما تماس بگیرید.

آقا میر سیدکریم خان منتظم الدوله (فیروزکوهی)

مرحوم آقا میرسید کریم خان منتظم الدوله (فیروزکوهی) فرزند مرحوم امیرمحمدحسین خان ثانی سردار بزرگ محمدشاه و فاتح هرات از رجال عهد قاجاریه بوده در تحصیلات نظامی خود را در مدرسه سن سیر فرانسه گذرانده و موفق به دریافت نشان عالی لژیون دونور گردیده و صاحب تألیفاتی در زمینه فنون نظامی زمان خود بوده است و با توجه به اندیشه عالمانه ایشان اموال خود را وقف آموزش ایتام و کم بضاعت مینماید که این مجتمع نیز شالوده افکار این بزرگ مرد و همت عالی متولیان کنونی میباشد. ذیلاً وقف نامه و تأدیه مشایخ بزرگ زمان خود بر این وقفنامه به تصویر کشیده میشود.

مجتمع آموزشی منتظمی

با هدف ترویج فرهنگ علم آموزی و در طول این مدت با آموزش صدها نفر از کارآموزان در رشته های مختلف دپارتمان های آموزشی فناوری اطلاعات و عمران رسالت آموزشی خود را ادامه داده است .

با بیش از چندین سال تجربه بهترین راهنمایی را خواهیم داشت.

تماس با ما